December 2006

28 Nov 06 : Creativity #4

    วันนี้รูปแบบการสอนจะใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อการสอน โดยอาจารย์จะเปิดภาพยนตร์ให้ทุกคนดูซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความคิดสร้างสรรค์ จากนั้นให้นิสิตกลั่นกรองข้อคิดต่างๆที่ได้จากภาพยนตร์ที่ดู รวมไปถึงความคิดสร้างสรรค์ต่างๆที่นำเสนอผ่านตัวละคร และเปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตนลองเปลี่ยนฉากจบของเรื่องใหม่     ภาพยนตร์ที่อาจารย์นำมาเปิดในวันนี้คือเรื่อง Dead Poet Society เสียงในห้องก้องมากแล้วก็ไม่ค่อยได้ยินเสียงพูดเท่าไหร่ อ่าน Subtitle ก็ไม่ทัน แปลไม่ออกหลายคำทีเดียว เพราะเรื่องนี้ฉายตั้งแต่ปี 1989 ภาษายังเป็นภาษาเก่าอยู่ พอจับใจความได้บ้าง คือ เนื้อเรื่องจะเกี่ยวกับมีอาจารย์คนใหม่เข้ามาสอนเรื่อง Poetry ซึ่งทำให้เกิดเรื่องวุ่นวายต่างๆภายในโรงเรียนมากมาย และอาจารย์ท่านนี้ (Dr.Keating) ได้แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ต่างๆที่ต้องการสื่อให้นักเรียนได้เข้าใจ… Read More »28 Nov 06 : Creativity #4