October 2013

7 Oct 2013 : MacBook Pro – Life Extending

ขอรวบรวม Status ใน Facebook ช่วงเวลาที่ MacBook Pro ของข้าพเจ้าเกิดอาการป่วย ไว้เป็นความรู้เบื้องต้นในการรับมือปัญหา เผื่อจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นได้บ้างครับ 🙂 วันนี้พา MacBook Pro Early 2011 ไปให้ iStudio สาขา Park Venture ดูอาการ – แบตเต็มแต่เปิดเครื่องไม่ได้ถ้าไม่ได้เสียบอะแด๊ปเตอร์ –… Read More »7 Oct 2013 : MacBook Pro – Life Extending