16 Nov 08 : Manday #9

รีบอัพเดตก่อนจะวนครบรอบอีกหนึ่งอาทิตย์..

จะว่าไปแล้วทำแค่ 2 อย่างเองล่ะ.. คือไปทาสีวงกบรอบ 2 ทาสีประตูรอบแรก แล้วก็ทางซุ้มประตูรอบ 3 ส่วนสีภายในไปทารอบ 3 ทาัยังไม่ทันทั่ว สีก็หมดอีก..

เฮ้อ.. หมดทุกอย่าง.. สีน้ำมันก็หมด.. ต้องไปซื้อมาเพิ่มอีก..

ตอนนี้ก็ป่วย ไม่รู้ไปกินอะไรมา.. ท้องร่วงหนักเลย.. เมื่อคืนตื่นมาถ่ายทุกๆ 2 ชม เลย..
วันนี้เลยลาป่วย แต่ตอนเย็นต้องถ่อสังขารมาบริษัท เพราะมี live stock future ฮือๆ..
ตอนเย็นมาถึงบริษัทไข้ก็ขึ้นอีก..
พรุ่งนี้ต้องมา test ระบบด้วย.. จะมาไหวไหมก็ไม่รู้ TT

ชีวิตเศร้า.. อยากจะหลบไปทำใจสักพัก

2 thoughts on “16 Nov 08 : Manday #9”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *